Apostazja. Czy warto?

Długo zastanawiałam się nad aktem apostazji. Rozliczałam wszystkie za i przeciw. Na początku wydawało mi się to bezsensowne, bo dlaczego niby ma mnie obchodzić Kościół i jego papierki. Dopiero teraz dojrzałam do tej decyzji i zrozumiałam co to oznacza i jaki jest tego sens. Czytaj dalej „Apostazja. Czy warto?”

Autoapostazja

Mówię NIE:
– Kościołowi katolickiemu i jego dogmatom, teologii nie akceptowalnej dla ludzi myślących racjonalnie
– finansowaniu Kościoła przez państwo, wtrącania się w politykę i życie państwa
– wszelkiej indoktrynacji, szczególnie w szkołach
– masowej produkcji „wątpliwych świętych”
– głoszeniu „nauki miłości”, która skazuje miliony ludzi III świata na AIDS przez zakaz stosowania antykoncepcji
– utajnianiu panoszącej się wśród kleru pedofilii
– bałwochwalczemu kultowi papieża Polaka, jak również nieomylności papieskiej i przemowom ex cathedra.
Co do kultu, uważam iż pontyfikat Jana Pawła II położył się cieniem na jego życiorysie. Śledząc jego poczynania, łatwo się zorientować, iż do świętości mu daleko. Beatyfikacja Josemarii Escriva de Balaguer y Albasa – założyciela Opus Dei (inna nazwa, którą słyszałam to mafijna organizacja katolicka), który uchodził za człowieka kłamliwego, łatwo wpadającego w gniew, antysemitę, pronazistę. Cud jemu przypisywany budził ogromne wątpliwości, a mimo wszystko w wielkim pośpiechu JPII go wyświęcił.

Dalej, zwalczał teologię wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. Rok po potępieniu teologii wyzwolenia przez Jana Pawła II w Salvadorze wybuchła wojna domowa. Warto przytoczyć tu osobę abp. Oscara Arnulfo Romero. Przybył do papieża, by ten wysłuchał o krzywdach, jakie wyrządza reżim salwadorski. Niestety papieżowi zabrakło czasu, a przede wszystkim chyba najbardziej chęci. Podczas odprawiania nabożeństwa zabito arcybiskupa Romero, a w czasie jego pogrzebu kolejnych zwolenników teologii wyzwolenia. Zabili ich Ci, z którymi karol Wojtyła radził utrzymywać dobre stosunki. Jan Paweł II jest odpowiedzialny za tę przelaną krew, chociażby dlatego, że nie zrobił nic. Nigdy swych słów nie odwołał, nigdy nie przeprosił za skutek, jaki te słowa wywołały.

Kolejnym argumentem „przeciw” jest ewangelizacja Indian, czyli torturowanie i nawracanie mieczem oraz siłą.

Wyświęcił Piusa IX, który był antysemitą, Żydów nazywał „psami”, był nader okrutnym władcą państwa kościelnego, srogo mścił się na buntownikach, których ścinano i rozstrzeliwano, a prośby o ułaskawienie odrzucał.

Wyświęcił Stepinaca – kardynała i hitlerowskiego kolaboranta, który w czasie II wojny światowej popierał ustaszowskie ludobójstwo i za to został skazany na więzienie. Wspomnę już tylko o Janie Sarkanderze, którego świętość jest mocno kontrowersyjna. Jak ktoś bardzo będzie chciał, to znajdzie informacje o nim, znanym rzeźniku z Moraw.

Matka Teresa z Kalkuty 90 % swoich dotacji, które otrzymywała na biednych oddawała ponoć na Watykan, nie rozliczała się z nich. Tylko reszta szła w rzeczywistości na biednych. Leczona była w najlepszych klinikach. Takich cieni jest znacznie więcej; zakaz antykoncepcji, skrajny radykalizm względem aborcji, utajnianie pedofilii kleru.

Znając życie Kościół tu i ówdzie przymknie oko, gdzie indziej nieco przeinaczy i będzie nowy święty. Nie chcę należeć do Kościoła katolickiego (ani żadnego innego) i przyjmuję tego pełne konsekwencje. Nie chcę katolickiego pogrzebu i całej tej szopki. Proszę o humanistyczny pogrzeb i kremację. Taka jest moja wola.